Projectes Europeus

Programa Leonardo

Presentació

El programa Leonardo da Vinci va dirigit a atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge de totes les persones implicades en l’educació i Formació Professional, Així com a les institucions i organitzacions que imparteixen o faciliten aquesta formació.

Objectius específics

 • Recolzar els participants en activitats de formació i formació contínua en l’adquisició i ús de coneixements i competències, qualificacions  per a poder desenvolupar-se personal i professionalment.
 • Recolzar les millores de la qualitat i innovació dels sistemes, institucions i pràctiques d’educació i formació professional.
 • Augmentar l’atractiu de la Formació Professional i de la mobilitat per les empreses i els particulars i facilitar la mobilitat dels treballadors en formació.

Projecte GATS

Presentació

El projecte involucra 6 entitats de diferents països de la UE (Alemanya, Espanya, Grècia, Lituània, Polònia i Turquia) per tal de posar en comú les millors pràctiques i guies d’intervenció per a l’orientació d’alumnes superdotats.

Es tracta de posar en comú l’experiència i els problemes en l’educació i orientació d’aquest col·lectiu per tal d’ajudar-los a prendre decisions sobre el seu futur.

Al final del projecte disposarem d’unes guies/eines que facilitin la intervenció d’orientadors, docent, tutors, etc.. per comprendre millor les característiques psicosocials d’aquests alumnes i per determinar millor la seva orientació cap al mercat de treball.

Per l’experiència dels membres del projecte en el món educatiu ens hem adonat que cal millorar els processos d’orientació professional i/o educativa, i que és necessari recollir informació per detectar millor els trets diferencials dels alumnes amb determinats talents o dons (GATS) , i ajudar-los a prendre decisions més encertades.

Objectius:

 • Augmentar l’atractiu i l’efectivitat del servies d’orientació per a alumnes superdotats a un nivell escolar inicial.

 • Analitzar i comprovar els mètodes i materials que s’utilitzen en l’aprenentatge d’alumnes superdotats, posant especial atenció als utilitzats en nivells d’educació secundària i posteriors, així com l’orientació d’aquests cap a les oportunitats de programes professionals i els objectius de carrera d’aquests alumnes.

 • Donar assistència en els processos d’orientació per reconèixer les oportunitats del alumnes superdotats en programes professionals.

 • Animar els administradors i directius d’escoles a desenvolupar plans específics per atreure i matricular alumnes superdotats en programes professionals adequats i desenvolupar una guia de recursos per mestres que els orienti cap a programes individualitzats per a alumnes superdotats.

 • Proporcionar a alumnes i mestres una web multilingüe d’informació basada en l’orientació professional (tipus de professions i habilitats necessàries) i tendències del mercat laboral (ocupacions de perspectiva i les habilitats necessitades) que millorin les seves necessitats en processos d’orientació en aquest grup d’edat.

 • Preparar els alumnes en competències transversals que els permetrien comprendre millor els perfils professionals per fer una justificada elecció de la seva carrera.

 • Habituar mestres i orientadors en l’ús de metodologies i eines d’orientació interactives a nivell d’educació primària que millorin la qualitat i l’atractiu dels serveis que presten.

 • Atendre les necessitats dels processos d’orientació professional inicials per determinar una professió correcta a edats primerenques i fer un pla per a la futura carrera.

ENLLAÇ AMB LA PÀGINA DEL PROJECTE

icono_adobe_pdf Diptic informació projecte GATS