Relacions

A més dels de les associacions a les que pertanyen els mebres del Patronat i els membres del Consell Assessor,  Fundació Prat, per via directa o a través de Centre d’Estudis Prat, forma part de les associacions següents: