Activitats

  • Realització de conferències, seminaris, i presentacions d’estudis vinculats amb la formació post-obligatòria de Batxillerat, Formació Professional, i formació per a l’ocupació.
  • Participació en projectes europeus. En l’actualitat Fundació Prat forma part dels grups de treball del programa Leonardo i del projecte GATS.
  • Realització d’activitats complementaries per a la millora de les competències personals i socials adreçades a estudiants, professionals docents, professionals en actiu i/o treballadors en situació d’atur. Exemple: programes d’emprenedoria.
  • Disseny i  execució d’accions formatives, en les seves fases experimentals, en l’àmbit de la formació professional o millora de la qualificació professional (programa Qualifica’t, formació a distància …).
  • Atorgament de beques i ajuts per participar en els diferents programes educatius, formatius i laborals desenvolupats per la Fundació així com per cursar estudis homologats impartits per Centre d’Estudis Prat.
  • Signatura d’acords de col·laboració amb entitats privades i/o organismes públics per desenvolupar projectes conjunts.